Günahtan kaçınmak için ne yapmamız gerekiyor!

Hasan

New member
Bir çoğumuzun hep söylediği bir söz var? Günah nasıl işlemem günah işlemek istemiyorum. Bunun neredeyse hepimiz söylüyoruz. Peki günah nasıl işlemem günah işlememek için ne yapmam gerekiyor? Günahlardan nasıl korunuruz? Günahlardan sakınmak için ne yapmalı? Sizler için bu soruları araştırdık. Geçmişten günümüze gelen konuşmalar bulduk. Bu yazımızda geçmişten gelen hadisler ve konuşmalar yayınladık.

Günahlardan kaçınmak için neler yapmak gerekiyor. Alimlergünahlardan uzak durman yolların nasıl anlatıyor. İşte detaylar…Günahlardan kaçınmanın yolları!
Rivayete göre bir genç İbrahim bin Edhem Hazretleri’ne gelerek:

“–Efendim, ben günahlar işleyerek kendi kendine zulmeden bir kimseyim. Beni bunlardan vazgeçirecek ve kalbimi uyandıracak bir şeyler söyleyiniz!” dedi.

GÜNAH İŞLEMEK İSTEDİĞİNDE ŞU 5 ŞEYİ DÜŞÜN

Hazret (r.a) şöyle dedi:

“–Beş şeyi kabul edersen günah sana zarar vermez, nefsin lezzetleri de seni helâk etmez!”

“–Buyrun efendim, söyleyin!”

“–Birincisi, Allah’a isyan etmeyi (günah işlemeyi) istediğinde onun rızkını yeme!”

“–O zaman nerede karnımı doyuracağım, yeryüzündeki bütün rızıklar O’nun?”

“–O hâlde kardeşim hem O’nun rızkını yiyip hem de O’na isyân etmek uygun düşer mi?”

“–Hayır. Peki ikincisi nedir?”

“–O’na isyân etmeyi istediğinde O’nun mekânında oturma!”

“–Bu birinciden daha zor. Doğu, batı ve bunların arasındaki her yer O’nun iken ben nerede oturacağım?”

“–Ey kardeşim, rızkını yiyip, mekânında oturup O’na isyan etmek uygun düşer mi?”

“–Hayır. Üçüncüsünü söyleyin!”

“–O’nun rızkı altında ve O’nun mekânında olduğun hâlde O’na isyan etmek istediğinde, seni kendisine karşı gelirken göremeyeceği bir yer bul da orada günah işle!”

“–Efendim, bu nasıl mümkün olabilir, O bütün gizliliklere muttalidir?”

“–O hâlde ey kardeşim O’nun rızkını yiyeceksin, O’nun mekânında yaşayacaksın, bir de seni ve kendisine karşı açıkça işlediğin fiilleri gördüğü hâlde O’na isyân edeceksin, bu hiç münasip düşer mi?”

“–Hayır. Peki dördüncüyü söyler misiniz?”

“–Ölüm meleği rûhunu almak için geldiğinde ona: «Samimî bir tevbe edip Allah için sâlih ameller işleyinceye kadar bana mühlet ver!» de!”

“–Ama o bunu kabul etmez!”

“–Ey kardeşim, madem ölümü tevbe edecek kadar bir müddet için bile kendinden uzaklaştıramıyorsun ve biliyorsun ki o geldiğinde bir an bile geciktirilmez, peki kurtuluşu nasıl ümid edebiliyorsun?”

“–Beşinciyi söyleyin!”

“–Kıyamet günü zebâniler seni Cehennem’e götürmek için geldiklerinde onlarla birlikte gitme!”

“–Efendim, onlar beni bırakmaz, isteğimi kabul etmezler!”

“–Peki öyleyse selâmete çıkmayı nasıl ümid edebiliyorsun?”

“–Efendim, bu kadarı bana yeter, Allah’tan beni mağfiret etmesini istiyor ve O’na tevbe ediyorum.”

Günahtan kaçınmak için ne yapmamız gerekiyor!
Günahtan kaçınmak için ne yapmamız gerekiyor!

Bu genç ölünceye kadar İbrahim bin Edhem Hazretleri’nin yanında kaldı ve ibadetlerle dolu bir hayat yaşadı. (İbn-i Kudâme el-Makdisî (v. 620), Kitâbu’t-Tevvâbîn, Dâru İbn Hazm, 1424, s. 168-169)
 
Üst